[ADS] Top Ads

Cinta Nabi Muhammad SAW? Kenali Nama-Nama Anggota Keluarganya

samlike.net - Jangan mengaku muslim sejati kalau belum mengetahui nama-nama anggota keluarga Nabi Muhammad SAW. Memangnya kenapa harus mengenal Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam? Untuk membuktikan kalau kita memang cinta kepadanya.

"Ada tiga perkara yang apabila perkara tersebut ada pada seseorang, maka ia akan mendapatkan manisnya iman, yaitu (1) hendaknya Allah dan Rasul-Nya lebih ia cintai dari selain keduanya, (2) apabila ia mencintai seseorang, ia hanya mencintainya karena Allah. (3) Ia benci untuk kembali kepada kekufuran setelah Allah menyelamatkannya sebagaimana ia benci untuk dilemparkan ke dalam Neraka." (HR. Bukhari)
Nama-nama keluarga Nabi Muhammad SAW
Apalagi kalau mengingat sejarah perjuangan Rasulullah SAW yang sangat luar biasa dalam menyebarkan agama Islam. Jadi sudah selayaknya kita membuktikan rasa cinta kita dengan menjalankan perintah agama sesuai dengan apa yang telah diajarkan Rasulullah SAW yang berpedoman kepada Al-Qur'an.

Selain itu, marilah kita senantiasa mengucapkan Shallallahu 'alaihi wa sallam setiap kali mendengar kata "Rasulullah" ataupun "Nabi Muhammad".

Kita sama-sama belajar, ya setidaknya kita jangan lebih mengenal keluarga artis-artis Indonesia yang kebanyakan bikin vlog ketimbang mengenal anggota keluarga Rasulullah SAW.

1. Nama & Nasab Nabi Muhammad SAW:


 • bin Abdullah
 • bin Abdul Muthallib
 • bin Hasyim
 • bin Abdumanaf
 • bin Qushay
 • bin Kilab
 • bin Murrah
 • bin Ka'ab
 • bin Lu'ay
 • bin Ghalib
 • bin Fihr (Quraiys)
 • bin Malik
 • bin An-Nadhr
 • bin Kinanah
 • bin Khuzaimah
 • bin Mudrikah
 • bin Ilyas
 • bin Mudhar
 • bin Nizar
 • bin Ma'ad
 • bin Adnan

2. Ayah & Ibu:


 • Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hisyam bin Abdu Manaf
 • Aminah binti Wahb bin Abdumanaf bin Zuhrah bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay

3. Ibu Persusuan:

 1. Tsuwaibah
 2. Halimah As-Sa'diyyah

4. Saudara Sepersusuan:

 • Hamzah bin Abdul Muthalib
 • Abu Salamah
 • Asy-Syaima binti Al-Harits
 • Abdullah bin Al-Harits
 • Unaisah binti Al-Harits

5. Paman & Bibi:

 • Al-Harits, Az-Zubair, Abu Thalib, Hamzah, Abu Lahab, Al-Ghaidaq, Al-Muqqawim, Dhirar, Qutsam, Al-Abbas.
 • Ummul Hakim, 'Atikah, Barrah, Umaimah, Arwa, Shafiyyah.

6. Istri-istri:

 1. Khadijah binti Khuwailid
 2. Saudah binti Zam'ah
 3. Aisyah binti Abu Bakar
 4. Hafshah binti Umar
 5. Zainab binti Khuzaimah
 6. Ummu Salamah Hindun binti Abu Umayyah
 7. Zainab binti Jahsy
 8. Juwairiyyah binti Al-Harits
 9. Ummu Habibah Ramlah binti Abu Sufyan
 10. Shafiyyah binti Huyay bin Akhthab
 11. Maimunah binti Al-Harits

7. Putra-Putri:

 • Al-Qasim, Abdullah, Ibrahim.
 • Zainab, Fathimah, Ruqayyah, Ummu Kultsum.

8. Cucu-Cucu:

 • Umamah 
 • Abdullah 
 • Al-Hasan
 • Al-Husain
 • Ummu Kultsum
 • Zainab 

9. Wafat:

Wafat pada hari senin 12 Rabi'ul Awwal tahun 11 H, di Madinah. Umur beliau 63 tahun. Dikebumikan pada hari selasa di kamar beliau.

***
Terima kasih telah menyempatkan waktu, mohon maaf bila banyak kekurangan. Silahkan melalui kolom komentar apabila ada ilmu yang ingin dibagikan, berbagi ilmu supaya berkah.
Show Comments